Oferta dla szkół

Chcesz by Twoja szkoła wzięła udział w projekcie?

Oferujemy:

Warsztaty profilaktyczne na temat zaburzeń odżywiania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (10 klas x 2x 45 minut)

Warsztat dla grona pedagogicznego, pt. “Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” (2x 45 minut, realizacja w placówce oświatowej)

Przesłanie pakietu edukacyjnego dla szkoły, który zawiera: konspekty zajęć profilaktycznych dla uczniów nt. zaburzeń odżywiania oraz umiejętności miękkich; materiały promocyjno-edukacyjne: plakaty, ulotki dla uczniów, grona pedagogicznego, rodziców; elektroniczne broszury edukacyjne: dla uczniów, nauczycieli, rodziców; filmy edukacyjne z udziałem specjalistów (psycholog, psychoterapueci, dietetyk, psychiatra, coach) oraz animacje edukacyjne.

Formularz kontaktowy

Imię

Nazwisko

Adres email

Numer Telefonu

Województwo

Miasto

Nazwa Szkoły

Adres Szkoły

*Zgłaszając szkołę do projektu zobowiązuję się do zapewnienia 10 klas, min. 25 uczniów/klasa, grupy nauczycieli, którzy wezmą udział w warsztatach oraz pomocy w organizacji terminów i sal, w których odbędą się spotkania.. (Mniejsze placówki prosimy o kontakt mailowy.)

*Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Fundację Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego na potrzeby udziału w projekcie "TU nie chodzi o jedzenie". Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że mam prawo wglądu w treść swoich danych i możliwość ich poprawiania oraz że ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia.

*Pola obowiązkowe

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami mailowo!

Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, Opole, Łódź: justyna@tuniechodzio.pl

Wrocław i Dolny Śląsk: agnieszka@tuniechodzio.pl

Top